Bio/EPK

NEWLAND

Alex Nieuwland

Bree is een pittig en opvallend lettertype dat inspiratie uit een handschrift haalt. Je kan hiermee zeker de aandacht van je lezers krijgen, zeker in korte paragrafen.

Newland is begonnen als een soloproject van Harlinger singer songwriter Alex Nieuwland. Na jaren van muziekmaken in diverse bands, verscheen in 2016 uit het niets zijn solo debuut, LOVE AND WAR. Alle teksten en muziek werden door hem zelf geschreven en uitgevoerd evenals alle instrumenten. Het album werd positief ontvangen en de single, THE MAN WHO SAVED THE WORLD, bracht het zelfs tot de top van de indiecharts. Hierna volgden nog drie albums. In 2018 CRADLES AND CROSSES, in 2019 VAUDEVILLE AND BURLESQUE en begin 2020 THE EMPEROR OF ICE CREAM. Binnenkort zal het vijfde album TOMORROWLAND verschijnen.

 

De one man band NEWLAND bouwde gestaag aan een trouwe groep volgers, maar de muziek was niet live te beluisteren, een gemis!

In September 2019 werd er daarom een liveband geformeerd bestaande uit Peter van der Wal (guitars en synth), Ido Korstanje (drums), Dennis Wever (guitars) en Bert Hoekstra (bass) . Allemaal zeer ervaren muzikanten die de muziek van NEWLAND extra tot haar recht laten komen. Corona gooide roet in het eten en inmiddels is er weer sprake van een soloproject. Wel zoekt Newland daarin vaak de samenwerking met andere muzikanten en producers, zoals Gilbert Terpstra en Harry Zwerver.

 

Over de muziek zegt Alex:

 

“Mijn muziek is moeilijk in een hokje te plaatsen en dat wil ook helemaal niet. Het belangrijkste is frisheid, creativiteit en plezier. Niet altijd de makkelijkste weg bewandelen maar proberen te verassen. Ik schrijf mijn eigen songs en de teksten zijn een belangrijk onderdeel. Ik probeer altijd kleine verhaaltjes te vertellen over liefde, oorlog, vriendschap en alles wat me maar bezig houdt.

 

Net als ieder ander heb ik mijn muzikale helden die mij hebben beinvloed zoals Paul Weller, David Bowie en Andy Partridge van XTC. Maar de tijd staat niet stil en ook moderne helden laten hun sporen na."

 

Genoeg reden om de muziek van Newland eens te checken!

Newland started as a solo project by Harlinger singer songwriter Alex Nieuwland. After years of making music in various bands, his solo debut, LOVE AND WAR, came out of nowhere in 2016. All lyrics and music were written and performed by himself, as well as all instruments. The album was well received and the single, THE MAN WHO SAVED THE WORLD, even made it to the top of the indie charts. Three more albums followed. CRADLES AND CROSSES in 2018, VAUDEVILLE AND BURLESQUE in 2019 and THE EMPEROR OF ICE CREAM in early 2020. The fifth album TOMORROWLAND will be released soon.

 

The one man band NEWLAND built steadily on a loyal group of followers, but the music could not be heard live, a loss!

In September 2019, a live band was therefore formed consisting of Peter van der Wal (guitars and synth), Ido Korstanje (drums), Dennis Wever (guitars) and Bert Hoekstra (bass). All highly experienced musicians who do the best for NEWLAND's music. Corona destroyed this initiative and at the moment it's a solo project once more. Newland often seeks collaboration with other musicians and producers, such as Gilbert Terpstra and Harry Zwerver.

 

About the music Alex says:

 

“My music is difficult to categorize and I don't really think that is what I want to do. The main things are freshness, creativity and fun. Not always taking the easiest way, but trying to surprise. I write my own songs and the lyrics are an important part. I always try to tell little stories about love, war, friendship and everything that keeps me busy.

 

Like everyone else, I have my musical heroes who have influenced me such as Paul Weller, David Bowie and Andy Partridge from XTC. But time does not stand still and modern heroes also leave their mark. "

 

Enough reason to check out Newland's music!

© 2018 by NEWLAND. Proudly created with Wix.com