Bio/EPK

NEWLAND

Schermafbeelding 2022-04-22 om 09.58.43.png

Bree is een pittig en opvallend lettertype dat inspiratie uit een handschrift haalt. Je kan hiermee zeker de aandacht van je lezers krijgen, zeker in korte paragrafen.

Newland is begonnen als een soloproject van Harlinger singer songwriter Alex Nieuwland. Na jaren van muziekmaken in diverse bands, verscheen in 2016 uit het niets zijn solo debuut, LOVE AND WAR. Alle teksten en muziek werden door hem zelf geschreven en uitgevoerd evenals alle instrumenten. Het album werd positief ontvangen en de single, THE MAN WHO SAVED THE WORLD, bracht het zelfs tot de top van de indiecharts. Hierna volgden nog vier albums. In 2018 CRADLES AND CROSSES, in 2019 VAUDEVILLE AND BURLESQUE en in 2020 THE EMPEROR OF ICE CREAM en TOMORROWLAND.

 

De one man band NEWLAND bouwde gestaag aan een trouwe groep volgers, maar de muziek was niet live te beluisteren, een gemis!

In September 2019 werd er daarom een liveband geformeerd bestaande uit allemaal zeer ervaren muzikanten die de muziek van NEWLAND extra tot haar recht lieten komen. Corona gooide roet in het eten en was er weer sprake van een soloproject. Wel zoekt Newland daarin vaak de samenwerking met andere muzikanten en producers, zoals Gilbert Terpstra en Harry Zwerver.

Inmiddels staat een nieuwe, beter dan ooit, live band in de startblokken: Dennis Wever (gitaren), Ido Korstanje (Drums), Anno Muller (Keyboards) en Klaas Bos (Bass)

 

Over de muziek zegt Alex:

 

“Mijn muziek is moeilijk in een hokje te plaatsen en dat wil ook helemaal niet. Het belangrijkste is frisheid, creativiteit en plezier. Niet altijd de makkelijkste weg bewandelen maar proberen te verassen. Ik schrijf mijn eigen songs en de teksten zijn een belangrijk onderdeel. Ik probeer altijd kleine verhaaltjes te vertellen over liefde, oorlog, vriendschap en alles wat me maar bezig houdt.

 

Net als ieder ander heb ik mijn muzikale helden die mij hebben beinvloed zoals Paul Weller, David Bowie en Andy Partridge van XTC. Maar de tijd staat niet stil en ook moderne helden laten hun sporen na."

 

Genoeg reden om de muziek van Newland eens te checken!

Newland started as a solo project by Harlinger singer songwriter Alex Nieuwland. After years of making music in various bands, his solo debut, LOVE AND WAR, came out of nowhere in 2016. All lyrics and music were written and performed by himself, as well as all instruments. The album was well received and the single, THE MAN WHO SAVED THE WORLD, even made it to the top of the indie charts. Five more albums followed. CRADLES AND CROSSES in 2018, VAUDEVILLE AND BURLESQUE in 2019, THE EMPEROR OF ICE CREAM and TOMORROWLAND in 2020, STAR COLLECTOR in 2022

 

The one man band NEWLAND built steadily on a loyal group of followers, but the music could not be heard live, a loss!

In September 2019, a live band was therefore formed with highly experienced musicians.  Corona destroyed this initiative and once more Newland was a solo project. Newland often seeks collaboration with other musicians and producers, such as Gilbert Terpstra and Harry Zwerver.

 

But now a new, better than ever, live band is ready to rumble: Gilbert Terpstra (drums), Dennis Wever (guitars), Anno Muller (Keyboards) and Klaas Bos (Bass). 

 

About the music Alex says:

 

“My music is difficult to categorize and I don't really think that is what I want to do. The main things are freshness, creativity and fun. Not always taking the easiest way, but trying to surprise. I write my own songs and the lyrics are an important part. I always try to tell little stories about love, war, friendship and everything that keeps me busy.

 

Like everyone else, I have my musical heroes who have influenced me such as Paul Weller, David Bowie and Andy Partridge from XTC. But time does not stand still and modern heroes also leave their mark. "

 

Enough reason to check out Newland's music!